Máy đo pH Bluelab

  • Bán
  • Thường xuyên giá £230.00


Đo chính xác giá trị pH của dung dịch để bạn biết nếu cần điều chỉnh.
Thực vật đều cần một độ pH đặc biệt để tối đa hóa sự hấp thu của dung dịch dinh dưỡng. Nếu không kiểm soát độ pH, thực vật có thể chiếm các yếu tố cần thiết để tăng trưởng mạnh.

Máy đo pH Bluelab là cách hoàn hảo, di động để đo chính xác giá trị pH của dung dịch để bạn có thể thêm lượng pH tăng hoặc giảm phù hợp để tăng trưởng trở lại đúng hướng. Chỉ cần đặt đầu dò pH vào dung dịch và đọc được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Vì đồng hồ được cầm bằng tay và không cần nguồn điện để hoạt động, nó có thể được sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Hiệu chuẩn của đầu dò pH rất đơn giản vì các hướng dẫn được cung cấp ở mặt sau của đồng hồ và phương pháp nút ấn dễ dàng làm cho đây là một trong những Máy đo pH đơn giản nhất trong lớp sử dụng.

Đầu dò pH có thể được mua để thay thế để bạn có thể tiếp tục sử dụng Máy đo pH Bluelab trong nhiều năm tới.