BudBox chuyên nghiệp 120cm x 120cm x 180cm XLR Loft tent

  • Bán
  • Thường xuyên giá £220.00


Cải thiện trên BudBox ban đầu phát triển thiết kế lều sẽ không được dễ dàng nhưng đội ngũ thiết kế BudBox đã làm nó và làm nó tốt, có nghe phản hồi của khách hàng và sử dụng thông tin đã được thu thập trong một chương trình đầy đủ các thử nghiệm và phát triển. Kết quả là hoàn hảo di động trong nhà phát triển môi trường.

Thích hợp cho các khu vực mái Loft/tầng áp mái
cột thép 25mm
thanh thủy lợi nâng lên
thông gió đôi còng & cổng dây
Với một dấu chân sàn 120x120cm và chiều cao mái dốc 45deg của 180cm (tại Trung tâm của sân) XL-R sẽ tối đa hóa tiềm năng không gian trong những khó khăn để truy cập Loft/tầng mái khu vực.
XLR có cực thép 25mm siêu mạnh, kết nối nhấp chuột đẩy, thanh thủy lợi nâng lên, bảng xem thân thiện với cây, supersized, thông gió đôi còng & cổng dây.