Canna Aqua Clay sỏi 20L túi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £9.00


CANNA Aqua Clay sỏi là bột đất sét nướng tạo thành một chất nền lý tưởng để sử dụng bởi người trồng có kinh nghiệm. Nhờ cấu trúc độc đáo CANNA Aqua Clay sỏi cung cấp cơ sở lý tưởng cho người trồng trọt muốn kiểm soát việc áp dụng các chất dinh dưỡng và mức độ ẩm của các nhà máy của họ trong suốt toàn bộ quá trình trồng trọt một cách đơn giản.

CANNA Aqua đất sét sỏi được sản xuất từ các loại đặc biệt của đất sét có hàm lượng muối hòa tan thấp. Điều này có nghĩa là chúng đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các hệ thống canh tác thủy canh.