Canna Aqua Vega A & B 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Aqua Vega là một chất dinh dưỡng làm việc nhanh chuyên nghiệp cho cây có chứa tất cả các yếu tố cần thiết để phát triển tối ưu. Aqua Vega rất dễ sử dụng, hòa tan trực tiếp và cực kỳ thích hợp để phát triển với hệ thống thủy canh tuần hoàn. Aqua Vega đảm bảo một nhà máy mạnh mẽ với những chồi lớn quan trọng.

Dinh dưỡng Aqua Vega cũng chứa các chất ổn định pH, ​​silicon, axit humic và axit fulvic. Aqua Vega được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của nhà máy một cách tối ưu trong quá trình tăng trưởng của nó. Aqua Vega được sử dụng trên các hệ thống tuần hoàn, chẳng hạn như hệ thống NFT, ebb và dòng chảy và canh tác trên các hạt đất sét