Canna Tăng 5L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £190.00


Năm nghiên cứu để tìm một cách hiệu quả sản phẩm mà đánh cây, một tăng cuối cùng mang lại trái cây. Canna nghiên cứu của dẫn đến sự phát triển của Canna Tăng gia Tốc, mà đã được giới thiệu ở hà Lan và trên khắp châu Âu vào đầu năm 2006.

Đây là một sản phẩm mà phân biệt chính nó từ hiện tại booster sản phẩm trong mọi khía cạnh. Sự kết hợp của CANNABOOST gia Tốc và PK 13-14 đảm bảo lợi nhuận cao hơn. PK 13/14 cung cấp nhà máy với thêm chất khoáng cho hoa, trong khi Tăng Tốc đảm bảo rằng những yếu tố này được sử dụng để chuyển đổi thêm vật chất hữu cơ mà làm cho ngọn fuller và đẹp hơn.