Canna Coco Professional Plus 50L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


CANNA Coco Professional Plus

CANNA Coco Professional Plus là một phương tiện phát triển dựa trên coco cung cấp cho người làm vườn và các nhà máy của anh ta nhiều lợi thế so với các chất nền khác:
CANNA Coco Professional Plus là một sản phẩm hữu cơ nguyên chất, có cấu trúc đồng nhất và có bộ đệm đầy đủ, loại bỏ các tác dụng phụ của việc phát triển trên xơ dừa, vì xơ dừa có thể tiêu thụ một số chất dinh dưỡng.
CANNA Coco Professional Plus không có vi-rút và bệnh đất có hại, nhờ quy trình sản xuất độc đáo của CANNA.
CANNA Coco Professional Plus có hệ thống nước / không khí phức tạp, cung cấp các điều kiện lý tưởng cho việc trồng cây.
CANNA Coco Professional Plus chứa một loại nấm mốc đặc biệt (Trichoderma) bảo vệ cây chống lại các bệnh về đất.
CANNA Coco Professional Plus có thể được sử dụng nhiều lần và làm cho một hỗn hợp bầu không tuyệt vời sau khi sử dụng.