Canna hydro Flores 1L (nước cứng)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.50


CANNA hydro Flores phù hợp cho hoa hoặc quả. Để phát triển trên các chất trơ trong một hệ thống chạy để xử lý chất thải, CANNA hydro Flores có sẵn trong cả nước mềm và cứng.