CANNA mono magiê (MgO 7%) 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Nếu nhà máy của bạn đang đau khổ từ một vấn đề thiếu hụt, điều này có thể là câu trả lời. Mononutrients là rất cần thiết cho phát triển thực vật. CANNA mono magiê có thể giúp với quang hợp như magiê là điều cần thiết trong quá trình này. Điều này có thể được sử dụng với các chất dinh dưỡng CANNA hoặc bất kỳ phạm vi dinh dưỡng khác.