CarboAir Heavy Duty Rope Ratchets (Gói 2)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Ratchets Rope Duty có tải trọng tối đa 135kg (cặp).

Nhiệm vụ nặng nề

Dễ sử dụng

điều chỉnh đầy đủ

Khóa

Đảm bảo các mục nhanh chóng