Bộ phát hành CO₂

  • Bán
  • Thường xuyên giá £225.00


chúng tôi tin rằng sự an toàn nên đến trước bất cứ điều gì khác; đó là lý do tại sao CO của chúng tôi2hệ thống phát hành được thực hiện bởi GasArc - nổi tiếng là phần cứng tốt nhất trên thị trường. CO của chúng tôi2Bộ công cụ phát hành có sẵn dây và lắp ráp để sử dụng và có 10m CO2ống phát hành là tốt.

Lưu ý: Chỉ sử dụng Vapor Release Carbon Dioxide với bộ này.