13mm Chuẩn Barb Khuỷu tay

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.60


tất Cả của chúng tôi chất lượng cao phụ kiện được thực hiện để phù hợp với khắc nghiệt Úc điều kiện và do đó là của một người rất cao và cuối cùng sẽ vô hạn định trong điều kiện châu Âu. Chỉ đơn giản là cắm với nhau để tạo những giọt hệ thống thức ăn cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Đôi Gai để bảo vệ thêm từ rò rỉ.