Khối Cultilene 75mm (3 ") có lỗ lớn (38/35)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.30


Cultilène là một trong những nhà sản xuất chất nền hàng đầu thế giới. Họ có một danh tiếng lớn trong ngành là một công ty đặt người trồng lên hàng đầu. Các khối phát triển bia đá Cultilène có cấu trúc rất chắc chắn. Một sự nhất quán rất cao và cấu trúc sợi rất mỏng giúp phát triển rễ tối ưu dẫn đến tăng năng suất.