Cultilene CRB Khối nhỏ (25 mm) trong một khay

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.10


Cultilène là một trong những nhà sản xuất chất nền hàng đầu thế giới. Họ có một danh tiếng lớn trong ngành là một công ty đặt người trồng lên hàng đầu. Các khối stonewool Cultilène được chế tạo để phù hợp với các khối lỗ nhỏ và được cung cấp trong một khay dễ sử dụng. Các hình khối có tỷ lệ không khí-nước hiệu quả và độ đồng nhất đáng tin cậy với sức mạnh và độ ổn định kích thước lớn và khả năng kiểm soát tuyệt vời. Phương tiện này là trơ và mầm bệnh miễn phí.