Nhiệt độ lượng kỹ thuật số:

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


 

Giám sát môi trường phát triển theo nhiệt độ số Digital Series Min/Max.

Bề ngoài cho thấy cả nhiệt độ và độ ẩm, và bộ nhớ Min/Max đang chạm vào một cái nút.