Mặt bích tường

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.50


Lý tưởng để gắn ống dẫn vào ổ cắm trên tường