Hà Lan Pro Original Bloom đất/Aarde HW A&B

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Hoàn thành "nở" ăn purposely thiết kế cho đất. Sản phẩm này có tất cả các macro thiết yếu và các chất dinh dưỡng tăng trưởng Micro cần thiết cho exuberant nở.

Chất dinh dưỡng này được thiết kế để sử dụng trong các khu vực nước cứng. Phiên bản nước ngọt cũng có sẵn.

Sử dụng phân bón: mỗi 100 lít nước giữa 200 và 300 ml. gốc nở đất phụ thuộc vào mức độ EC mong muốn. Không bao giờ trộn các thành phần ở dạng tinh khiết với nhau-thay vì thêm thành phần A, nước và sau đó thành phần B trong các phần bằng nhau (luôn rửa chén đo tốt). Điều chỉnh độ pH nếu cần thiết với pH-Bloom từ Hà Lan Pro. Độ pH tối ưu 5,8 – 6,5.

Liều lượng: 200-300 ml mỗi 100 lít.