Phản xạ EnviroGro PRO CFL

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


EnviroGro PRO CFL Reflector tập hợp tất cả các lợi ích của thiết kế parabol kép khép kín với chất lượng tiết kiệm năng lượng của ánh sáng huỳnh quang compact. Được cung cấp với 2m chì và phích cắm điện. Có thể được sử dụng theo chiều ngang hoặc chiều dọc bên trong hoặc bên ngoài tán cây.

Bộ phản xạ CFL EnviroGro PRO chấp nhận CFL của EnviroGro và các bộ CFL tự làm khác lên đến 300w. Đơn giản chỉ cần cắm và phát triển. Hệ thống này có cấu hình thấp, nhẹ và thuận tiện trong khi cũng rất dễ treo và cũng có một swtich bật / tắt.

L: 530mm x W: 320mm x H: 180mm

Cung cấp mà không cần đèn.