Di chuyển theo hướng kỹ thuật số nhiệt kế

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


Nhiệt độ tối đa được đo bằng một con tầu nhỏ chống nước.Trí nhớ Min/Max ghi lại giá trị nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.C ó thể hiển thị trong\ 176; F hoặc\ 176C.

Ô'pin