Yếu tố cần thiết máy Đo

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


Các YẾU tố cần thiết máy Đo sự là sự chắc chắn nhất kính loại pH thử nghiệm xung quanh. Đó là nước và thả chịu. Ngay cả khi thử nghiệm là vô tình rơi xuống nước, nó sẽ vẫn còn nổi. Điều này có nghĩa là bạn có thể lấy đồng hồ ngay lập tức mà không làm tổn hại các thiết bị điện tử. Nó rất dễ dàng để làm bạn chỉ có thể ngâm cảm biến vào các giải pháp kiểm tra - khuấy và chờ đợi.

Đơn vị này sẽ cung cấp một ổn định đọc trong khoảng 20 giây. Các đồng hồ đã có tối thiểu tuổi thọ của về 1 đến 3 năm, tùy thuộc vào sự đánh giá của lấy mẫu. Tiết kiệm năng lượng năng tắt các thử nghiệm khi nó không được sử dụng. Các đơn vị cũng hiển thị một biểu tượng pin thấp để cảnh báo anh trước khi nó làm giảm độ chính xác của quan trọng đọc. Nó có kỹ thuật số chuẩn tại một nút bấm và một thắp sáng màn hình khi dưới tán lá.