Bộ hoàn chỉnh máy tạo ẩm Faran HR-15

  • Bán
  • Thường xuyên giá £460.00


Máy tạo ẩm HR-15 Complete Kit Analog
Máy tạo ẩm HR-15 bộ hoàn chỉnh tương tự chứa: HR-15 máy tạo ẩm, máy ẩm tương tự HR-EHSA, FlexiTank 100ltr và tất cả các phụ kiện và công việc ống cần thiết để chạy hệ thống.

Tất cả các mục cần thiết để chạy hệ thống
Cho phép kiểm soát mức độ ẩm
Cải thiện sự tăng trưởng và phát triển thực vật
Tốt cho phòng tối đa 30m2
Chỉ sử dụng nước mềm, tinh khiết hoặc RO. Không để sử dụng với nước cứng.