Kẹp nhanh systemair

  • Bán
  • Thường xuyên giá £7.50


Ngăn chặn rung động và đảm bảo phù hợp chặt chẽ với kẹp nhanh Systemair.

Kẹp chất lượng cao với lớp lót dày bằng 8mm để hấp thụ rung động và âm thanh và đảm bảo phù hợp chặt chẽ, ngay cả khi có sự khác biệt nhỏ về kích thước.
Các clip gắn kết cũng có một khung treo để giúp gắn kết hệ thống ống dẫn của bạn. Lý tưởng cho tất cả các nhu cầu ống dẫn của bạn, nhưng quan trọng khi sử dụng bộ lọc CarboAir và quạt bịt kín để ngăn chặn mùi không mong muốn thoát khỏi phòng của bạn.