Ống nhôm Tape 50mm x 50m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


50mm vượt qua băng Đức dài 50m.Lý tưởng để kết nối hay đóng trong mọi chương trình thông gió.