Tôn O

  • Bán
  • Thường xuyên giá £60.00


Ton O Bud Powder (sản phẩm phổ biến nhất trong các sản phẩm của Harvest Harvest) là một phụ gia ra hoa muộn, hoàn hảo cho đất và môi trường ít đất. Được biết đến và công nhận thông qua thế giới làm vườn trong nhà, cái tên nói lên tất cả! Bột có công thức đặc biệt, đã được nghiền thành bột cho độ hòa tan cuối cùng. Làm cho nó có thể hòa tan nhanh chóng, ngay cả trong nước lạnh.

Nó được sử dụng để bổ sung với khởi đầu nụ cho một bộ hoa lý tưởng.

Lợi ích chính:

  • Hàm lượng phốt pho và kali cao.
  • Phụ gia dinh dưỡng siêu đậm đặc.
  • Tăng tốc độ phát triển của bộ nụ hoa.
  • Tăng chất lượng và tải trọng trái cây nặng.
  • Lực lượng ra hoa dồi dào.
  • Giúp tạo điều kiện cho chín trong cây hàng năm.

Ton O Bud tương thích với tất cả các chất dinh dưỡng thương hiệu chất lượng cao.

Nó có sẵn như là cả chất lỏng và bột!