Bộ điều khiển EC1 S

  • Bán
  • Thường xuyên giá £85.00


Bộ điều khiển tốc độ khí EC là cách hoàn hảo để kiểm soát tốc độ của hai người hâm mộ EC. Powered Từ các fan hâm mộ không cần cho một gói điện.  

  • Không cần thêm gói điện với cáp hoạt động
  • Điều khiển hai người hâm mộ EC
  • Thiết lập tốc độ tối đa của mỗi fan hâm mộ