Bộ điều khiển Enviro của G.A.S 13amp

  • Bán
  • Thường xuyên giá £295.00


Bộ điều khiển Enviro GAS sẽ kiểm soát mọi khía cạnh của môi trường phòng phát triển của bạn.
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng bằng cách tăng hoặc giảm tốc độ quạt của bạn. Có cài đặt ngày và đêm và tính năng kết xuất cho các môi trường vòng kín.

Quạt AC tối đa 2200 watt
Cách mạng EC và HyperFans
Cài đặt ngày và đêm
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm

Lối ra 1 và 2 trên Bộ điều khiển Enviro sẽ điều khiển thiết bị môi trường phòng phát triển khác của bạn.

Máy giữ ẩm
Máy hút ẩm
Máy sưởi
Hẹn giờ (có thể chạy đèn 2 x 600 watt)