Nhãn vàng thủy điện Coco 80/20 50L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Hỗn hợp 80/20 cho phép người trồng để nuôi ít thường xuyên hơn trong sỏi đất sét thẳng, nhưng thường xuyên hơn 60/40. Điều này cung cấp một bộ đệm nhưng vẫn cho phép thức ăn thường xuyên mà không qua tưới nước.

Được làm từ sỏi đất sét yêu thích của ngành công nghiệp và sợi Coco tinh khiết nhất, Gold Label 80/20 là bước hoàn hảo cho những người trồng Coco. Họ sẽ nhận được nhiều oxy hơn để rễ của họ và cải thiện chất lượng của cây trồng của họ.