Xanh Hornet ĐÈN Xanh Đèn

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Này DẪN ánh sáng làm việc đã được thiết kế để được sử dụng trong phòng phát triển mà không thay đổi chu kỳ tự nhiên của bạn thực vật. Nhà máy không thể nhìn thấy ngọn đèn xanh bỏ qua từ ánh sáng này, nhưng có nhiều ánh sáng cho bạn để có thể làm việc ở phòng phát triển. 
Đơn vị này được thiết kế để vít bạn vào ánh sáng trong phòng của bạn.
 
Tất cả màu Xanh lá cây Hornet đêm đèn đến như là một vít phù hợp, nhưng chúng tôi cung cấp một dịch chuyển đổi từ một vít đấu với một lưỡi lê trận đấu.
 
Có 96 mạnh mẽ xanh DẪN sử dụng 3.5 W và một 480 lumen