Bột nhà xanh tăng 1kg

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


(N-P-K 22 6 12) Được thiết kế đặc biệt cho giai đoạn tăng trưởng thực vật. Nó cho phép dinh dưỡng cân bằng hoàn hảo cho cây mẹ, cây non và giâm rễ của bất kỳ di truyền nào (ngắn, lai, dài và tất cả các loại đất và cây lai).

Chứa tất cả các khoáng chất cơ bản và các nguyên tố vi lượng ở dạng rất hòa tan. Không chứa urê nên hoàn toàn có thể đọc được trên bất kỳ máy đo EC nào.