Ngọn hải đăng đầy dầu 1000w

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


Bộ tản nhiệt nhỏ gọn và mạnh mẽ để lấy hơi lạnh từ bất kỳ phòng nào.

Đặc trưng:

BẬT / TẮT chuyển đổi
Bình giữ nhiệt
9 Vây đầy dầu

Cũng có sẵn trong 2000w với bánh xe thầu dầu