Công cụ Grow Tools Garden Twist Tie 50m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


Garden Twist tie

  • 50m Long
  • 2mm Wide
  • Dây tráng nhựa
  • Cơ chế cắt