Công nghệ tăng trưởng pH up 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


kiểm soát pH là điều cần thiết trong một hệ thống thủy canh

Thực vật trong các hệ thống thủy canh chức năng tốt nhất với một giải pháp dinh dưỡng pH của từ 5,8 đến 6,2.

Công nghệ tăng trưởng có đầy đủ các giải pháp kiểm soát, cần thiết cho việc quản lý thích hợp các chất dinh dưỡng trong các hệ thống thủy canh. Các sản phẩm này được sản xuất bằng cách sử dụng các nguồn tinh khiết nhất và tập trung hầu hết có sẵn.

Đóng chai màu đen và đỏ – màu sắc bao bì quốc tế chấp nhận cho các chất lỏng hung hăng.
Tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định về sức khỏe và an toàn.
pH UP chứa kali hydroxit (KOH). Đây là một chất lỏng rất ăn da và nên được xử lý với chăm sóc cực đoan. Sản phẩm này, ở mức 25%, mạnh hơn một số sản phẩm cạnh tranh. Luôn kiểm tra nhãn cho giá trị tốt nhất.

Sức khỏe & an toàn:
Chất lỏng này cần xử lý an toàn và cẩn thận:

Luôn đeo găng tay và bảo vệ mắt khi xử lý chất lỏng tích cực
Luôn lưu trữ trong tủ khóa
TRÁNH XA TRẺ EM
pH lên và pH DOWN nên được pha loãng trước khi sử dụng-xin vui lòng xem liên kết ở phía bên của trang này cho hướng dẫn về xử lý chất lỏng tích cực