Phòng vệ sinh'N'Aid

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Dùng để khử trùng nhà kính, phòng trồng, khay sản xuất, chậu cây, thiết bị và dụng cụ.

Hiện trường 9999997
Giết người 99. của botrylis và Fusarium
Hiệu quả chống Python
Đương nhiên đời sinh.
Phòng vệ sinh a n ninh n'Aid là một loại thuốc tẩy và khử trùng có tác dụng tự nhiên, dựa trên chiết xuất men và sinh vật liệu.Có thể được dùng trên tất cả bề mặt cứng như kim loại, kính, nhựa, gỗ, nhựa và sơn.