Đội bảo vệ an n'Aid Bắt lấy gói 5

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


Một gói 5 những côn trùng dính truyền thống.Loài côn trùng có màu rất hấp dẫn, và giúp kiểm soát loài ruồi đen, loài ruồi trắng và loài lùn trong vườn.Tốt cho việc kiểm soát sâu bọ chung và bắt côn trùng để nhận diện.

Giúp điều khiển côn trùng bay trong phòng lớn của bạn
Đơn giản và hiệu quả
Màu sắc quyến rũ đối với côn trùng
Bắt ruồi và côn trùng để kiểm soát và nhận diện
Mỗi tờ chỉ kéo dài đến tám tuần
Bao gồm diện mạo treo cổ