Guard'n'Aid Pest Off Plus Concentrate - 250ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Guard 'n' Aid PestOFF Plus Concentrate là một loại thuốc trừ sâu tiếp xúc dựa trên phổ rộng để kiểm soát việc hút và cắn côn trùng bao gồmRuồi trắng, rệp, bọ trĩ, ve, bọ vảy, sâu bướm, bọ len, bọ xít, bọ cánh cứng và một số ấu trùng Wasp.

Mạnh mẽ và hiệu quả chống lại côn trùng trưởng thành, giai đoạn ấu trùng và trứng.

Guard 'n' Aid PestOFF Plus Concentrate chứa các thành phần hoạt chất của Pyrethrum tự nhiên và công thức của hạt cải dầu và phù hợp với danh sách tích cực tương ứng của EEC 2092/91 cho canh tác sinh thái.

Dung dịch cô đặc 250ml tạo thành các ứng dụng phun 22 x 750ml.