Hailea 10 Outlet nhựa Air / Nutrient Manifold

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.00


Bộ chia Manifold rất hữu ích để tách các hãng hàng không từ một máy bơm hoặc máy nén khí lớn hơn. Những cái lớn hơn cũng rất tuyệt khi sử dụng với các hệ thống NFT để truyền bá giải pháp. Nó có một đầu vào 8 mm với đầu ra 10 x 4mm.