Hesi Hydro Bloom 1 Litre

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Năng lượng hydro Bloom là một thứ rất dễ sử dụng, một phần chứa chất hydroponic sản xuất hợp lý trong mọi hệ thống đang phát triển.

Mặc dù chúng tôi thường đề nghị một món dinh dưỡng hai phần để đạt kết quả tối ưu, Hesi là một sản phẩm thứ tha lý tưởng cho những người mới bắt đầu và bất cứ ai muốn giữ mọi thứ càng dễ dàng càng tốt.

Như với tất cả các chất dinh dưỡng Hesi, Hesi hydro sẽ hoạt động tốt nhất khi được dùng với to àn bộ các chất dẫn xuấtThông tin thêm có thể tìm thấy trên trang web của Hesi, hoặc lấy bộ sơ đồ khai vị cho một loạt các sản phẩm của họ.

Sử dụng to àn bộ các chất dẻo sẽ giúp đảm bảo sức khỏe của cây cối trong suốt vòng đời và có thể tăng lợi nhuận khi sử dụng đúng cách.