HotBox Sulphur 500g

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


* Sulphur 500g cho HotBox Sulphume Vapouriser *

 

Các Vapouriser Sulphur sẽ giữ 100m ² của khu vực phát triển khỏe mạnh. Lưu huỳnh không bị cháy vì vậy mùi khó chịu của các oxit lưu huỳnh không được sản xuất. Các Hotbox giữ lưu huỳnh ở nhiệt độ chính xác cần thiết cho vapourising lưu huỳnh nhưng không đốt nó. Vô hại cho các nhà máy. Tắt quạt và băng lên tất cả các rò rỉ trong sàn, cửa ra vào và cửa sổ. Trong infestations xấu có thể được sử dụng cho tối đa 12 giờ một đêm