Thép Không Gỉ Cong Lưỡi Chính Xác Kéo Tỉa Cây

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


Làm việc và cong thiết kế cho phép chính xác cắt giảm
Thép không gỉ cao cấp
Sắc như dao cạo lưỡi
Tối đa nghi với mềm nắm
Mùa xuân nạp
Hoàn hảo cho tỉa và trang trí