Thép không gỉ thẳng lưỡi cắt tỉa chính xác

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


Thiết kế công thái học cho phép cắt chính xác, chính xác

Thép không gỉ cao cấp

Lưỡi dao sắc

Thoải mái tối đa với kẹp mềm

Tải mùa xuân

Hoàn hảo để cắt tỉa và cắt tỉa