Hydrotops-Bioponic phát triển

  • Bán
  • Thường xuyên giá £17.50


Có sẵn trong các biến thể Hard và Soft Water

Bioponic Grow A + B từ Hydrotops là một công thức dinh dưỡng tập trung được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy mang hoa và trái cây trong giai đoạn thực vật của chu trình trồng trọt.

Trong giai đoạn này của các nhà máy chu kỳ tăng trưởng xây dựng cơ sở cần thiết để sản xuất một vụ thu hoạch phong phú. Chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng được cung cấp trong giai đoạn phát triển là điều cần thiết.

Những công thức này đảm bảo các nhà máy của bạn có thể đồng hóa sự cân bằng chính xác và tỷ lệ dinh dưỡng để sản xuất một cấu trúc chi nhánh tốt để cho phép phát triển một bộ Hoa tối đa trong khi ra hoa.

Sự lựa chọn của các hợp chất hóa học và các cấu hình ion chính xác của dinh dưỡng đảm bảo một mức độ pH ổn định trong suốt cuộc đời của các giải pháp dinh dưỡng.