Bộ điều khiển nhiệt đa pha G.A.S Hyper Fan

  • Bán
  • Thường xuyên giá £120.00


Global Air Supplies mang đến cho bạn công nghệ ngày mai với bộ điều khiển quạt kỹ thuật số đa pha tĩnh nhiệt. Bộ điều khiển đa pha GAS có Công nghệ Nhiệt độ Phản ứng RTT, công nghệ hoàn toàn mới nhận ra rằng nhiệt độ phòng của bạn đang tăng lên và từ từ tăng tốc độ quạt để bù lại, tăng đột biến nhiệt độ đã là quá khứ.

Bộ điều khiển GAS đã được thiết kế để cung cấp cho bạn xếp hạng IP55 có nghĩa là nó an toàn khi sử dụng trong phòng phát triển với độ ẩm cao.