LUMii HID Mở rộng / Liên kết chì 5m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £7.00


Chì mở rộng LUMii HID Reflector có sẵn ở độ dài 1,5m và 5m. Phù hợp để sử dụng với tất cả các phản xạ LUMii và IEC. Hãy đảm bảo rằng khi bạn đang sử dụng phần mở rộng dẫn cho HID, chấn lưu của bạn được xây dựng để đốt đèn trên những khoảng cách dài. PowerPlant và LUMii chấn lưu có thể đốt cháy một ngọn đèn từ 15 mét từ chấn lưu.