Bảng điều khiển côn trùng Catch-It Blue Stick (Bọ trĩ)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


  • Có hiệu lực 24 giờ, 7 ngày một tuần
  • Cải thiện màu sắc để nâng cao hiệu quả
  • Các tông tráng PE mạnh
  • Chống nước
  • Phân hủy sinh học
  • Đi kèm với dây buộc
  • Thiết kế kín đáo
 
Bẫy dính màu xanh thu hút bọ trĩ.
 
Kích thước: 100 x 250mm
Chứa: 20 tờ