Khuỷu tay gai của IWS PRO 25mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.95


Tạo một uốn cong 90 độ trong hệ thống tưới tiêu của bạn, sử dụng Khuỷu tay IWS Pro của chúng tôi. Chúng là một trong những hệ thống được sử dụng trong Hệ thống thoát nước và lũ lụt IWS PRO.


Bạn đã thắng được get bất kỳ rò rỉ - khuỷu tay bị chặn!


Bạn đặt chúng vào cuối một đường ống dài 25 mm để kết nối nó với bất kỳ bề mặt cứng nào. Để sử dụng nó, bạn cũng cần 2 x IWS PRO Washer và 1 x IWS PRO Nut