IWS Thêm vào mô-đun nồi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


IWS thêm vào mô-đun nồi bao gồm -

1 x nồi trong của sự lựa chọn

1 x nồi ngoài

1 x tuyến niêm phong

1 x Tee

1 x 1m 16mm Ống cung cấp chất dinh dưỡng