Nháy mắt-7C 30mm Coco Dừa Cắm Hộp của 1155

  • Bán
  • Thường xuyên giá £75.00


Những bán chạy nhất tuyên truyền cắm chỉ cần làm ướt. Thả trong hạt giống hoặc cắt và đặt trong một truyền bá và tắt nó phát triển! Bán trên khắp thế giới, họ cũng phát triển tuyệt vời trong NFT - chỉ cần thả mới của cây vào trang SureGrow Rãnh. Các nháy mắt Coco Dừa Cắm được làm bằng một ổn định được cấu trúc bề mặt và có một thân thiện với môi trường sản phẩm đó là thuận tiện và chất lượng đảm bảo.