Máy sưởi nhà kính LightHouse ECOHEAT 45w - 305mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Ngọn hải đăng Ecoheat 45w Cung cấp một môi trường ổn định để bảo vệ cây chống lại sự biến động nhiệt độ và độ ẩm đột ngột