Ngọn hải đăng LITE 1.5m2 Lều

  • Bán
  • Thường xuyên giá £115.00


Ngọn hải đăng LITE 1.5 triệu là ngân sách lều cho các người trồng người không muốn cầu kỳ. Nó cung cấp một cách đơn giản và khung nhẹ kết hợp nylon góc nhưng vẫn có nhiều sự lựa chọn của ống dẫn và cáp tuyến tất cả với chim con dấu. Khung chính là làm từ 16 mm cực thép và có góc ni lông.

Nó được làm bằng Tri-Lớp 210 Lây tài liệu với một xạ mới lót gọi là UltraLux mà cung cấp đến 30% phản xạ cao hơn truyền thống sản phẩm, trong khi Tivax kéo khóa được trang bị cho tất cả các cửa ra vào đã được chứng minh khả năng cung cấp một chất lượng dấu khi đóng cửa.