Ngọn hải đăng zipper cửa 2M

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


Một vỏ và thanh dây kéo hệ thống cho phép dễ dàng truy cập và kiểm soát ánh sáng cho bất kỳ bao vây. Bao gồm một chất lượng cao, dễ dàng cài đặt Zip tạo ra các điểm truy cập dễ dàng vào bất kỳ enclosure bằng cách sử dụng tấm nhựa.