Bộ đèn chiếu sáng từ tính Lumii 600w màu đen

  • Bán
  • Thường xuyên giá £95.00


Bộ dụng cụ chiếu sáng từ tính Lumii chứa các thứ sau -

  • Chấn lưu từ tính Lwi đen 600w
  • Ball-Medium Enforcer vừa điều chỉnh
  • Bóng đèn quang phổ kép Lumii đen 600w
  • 1 x Cặp dây thừng CarboAir